Základné veci, ktoré potrebujete vedieť o čističke vzduchu

Čerstvý vzduch je ten, ktorý si tak radi vychutnávate na horách, na lúkach a v lesoch, je veľmi dôležitý aj pri práci. Čističky vzduchu čistia suchý, vydýchaný vzduch. Čističe vzduchu sú pre vás dobré. Tieto produkty zlepšujú kvalitu vzduchu v miestnosti tým, že odstraňujú kontaminanty zo vzduchu ako je prach, dym, peľ, plesne, baktérie, prchavé organické zlúčeniny, pachy a ďalšie. Čističky vzduchu pomáhajú vytvárať zdravšie prostredie vo vašom dome alebo v kancelárii.
 bílé okno

Aké výhody má čistička vzduchu a čo by mala obsahovať?

 
Veľa čističiek vzduchu uvádza zabudovaný ionizátor ako jeden zo svojich benefitov. Ionizátor by však nemal byť len pridanou hodnotou, ale samozrejmosťou. Vďaka tejto technológii vie čistička vzduchu premeniť kladné ióny, považované za nezdravé a plné prachu, smogu, alergénov, na ióny záporné, ktoré sú pre človeka priaznivé. Kvalitná čistička vzduchu by mala byť nenápadná. Nemala by vás obmedzovať v každodennom fungovaní svojím hlukom a už vôbec by nemala narúšať váš spánok. Zvlhčovač sa postará o nepriaznivý suchý vzduch, ktorý znepríjemňuje život hlavne v zimných mesiacoch v prekúrených miestnostiach. 
 obývací pokoj

Základné pravidlá pri používaní čističky vzduchu

 
Čističku vždy umiestňujte ideálne medzi okno a dvere, najlepšie na stenu, na policu alebo na skrinku, aby bola zhruba vo výške pásu. Výstup čistého vzduchu potom smerujte do najviac používanej časti miestnosti. Nikdy naopak spotrebič neosádzajte na zem, k stropu alebo k oknu – efektivita tým klesá. Čističku púšťajte predovšetkým v čase, keď v miestnosti niekto je, inak je jej práca zbytočná. Zároveň je ale zbytočné uvádzať ju do prevádzky pri krátkom pobyte v miestnosti. Pokiaľ nebude fungovať aspoň hodinu, čistenie vzduchu nebude badateľné. Nezabúdajte samozrejme, vetrať, ale čističku púšťajte v čase, keď sú okná zatvorené. V opačnom prípade sa môže stať, že čistička bude zbytočne priťahovať nečistoty zvonku, hlavne smog a peľ. Rýchlejšie sa tým zanáša filter a zvyšuje množstvo nečistôt v miestnosti. Rovnako sa naučte zatvárať dvere, aby sa čistý vzduch nemiešal s nečistotami z iných miestností. Veľmi dôležitá je pravidelná údržba – v závislosti od typu filtra jeho umývanie, alebo výmena. Dôležité je tiež vyberať prach z ventilátora, kde sa usadzuje a môže spôsobiť prehrievanie strojčeka.
 
Kvalitnú čističku vzduchu, ktorá obsahuje všetky atribúty, ktoré by mala obsahovať si môžete zakúpiť na www.nay.sk.