Ako si finančne prilepšiť z domu

Všetky ekonomické ukazovatele hovoria že priemerná mesačná mzda z roka na rok rastie no nie v každej domácnosti tento narastajúci trend pociťujú. Súvisí to najmä s tým že zvyšujúce sa mzdy nestúpajú rovnomerne vo všetkých odvetviach.  So zvyšovaním miezd stúpajú priamoúmerne aj životné náklady a režijné poplatky.  Z toho dôvodu sa snažia ľudia prilepšiť si nejakým zárobkom navyše. Nie však každý si môže dovoliť  nájsť si ešte jedno zamestnanie pričom sa to týka najme ľudí ktorý vychovávajú malé deti. V dnešnej dobe ktorá je ovplyvnená technologickou vyspelosťou  je možne vykonávať ďalšiu prácu z pohodlia domova. Medzi hlavné výhody patrí flexibilita pracovného času a tiež možnosť venovať sa aj iným činnostiam počas výkonu práce. Pre inšpiráciu je možné uviesť niekoľko príkladov:

podnikání

  •  Vyplňovanie on-line dotazníkov – O prieskum trhu firmy veľmi dbajú a preto sú ochotné zaplatiť ľuďom za ich názor. Stačí sa iba zaregistrovať na portáli ktorý sa prieskumom zaoberá  a všetky najnovšie prieskumy vám budú chodiť prostredníctvom emailu. Týmto spôsobom síce veľkých zárobkov nedosiahnete ale aj menšie sumy sú istá forma prilepšenia.
  •  Telefonický monitoring spokojnosti zákazníkov – V súčasnosti je dosť veľa firiem ktoré sa venujú prieskumom a monitoringom spokojnosti zákazníkov. Výhoda spočíva v tom že nikoho nemusíte nasilu nútiť aby si niečo kúpil lebo vašou úlohou je iba klásť otázky a nič viac.
  •  Ručná práca – ak viete niečo pekné ušiť alebo ste manuálne zručný a viete vytvoriť nejaký prakticky produkt tak máte vyhraté.  Medzi ľuďmi je o podobné veci veľký záujem nakoľko viacerý chcú vlastniť originálny kúsok .
  •  Intelektuálne znalosti  – V prípade ak vám ide nejaký predmet alebo cudzí jazyk tak je veľmi dobrá voľba doučovanie. V dnešnej dobe je doučovanie možné aj cez internet a zárobky sú v tejto oblasti tiež veľmi zaujímavé.

mince
Treba mať na pamäti že každé navýšenie rodinného rozpočtu je veľké plus. Tak ako vo viacerých činnostiach tak aj tu je dôležitá trpezlivosť a pravidelnosť a aj z malých výsledkov sa môže stať celkom zaujímavé prilepšenie.