V čom spočívajú výhody „online“ dialógu?

On-line dialóg je proces vyhľadávania informácií a predstavuje interpretačný dynamický proces, v ktorom na seba štruktúry pýtajúceho sa, .jeho poznanie/vedomosť a štruktúry informačného systému navzájom pôsobia.
on-line vzdělávání
Hoci intenzita využívania internetu je na Slovensku v porovnaní s takými krajinami ako sú USA či Japonsko oveľa nižšia, jeho vplyv na život ľudí je citeľný aj u nás. Informačné a komunikačné technológie sú na jednej strane obrovským prínosom v doprave, v priemysle, v obchode, v umení, v školstve, vo financiách, v zdravotníctve a v ďalších oblastiach spoločenského života.

Vďaka nim je možné efektívne fungovanie firiem, úradov a organizácií, no taktiež nás aj o veľa oberajú. Napríklad o zdravie.         

E-mail a IM systémy

Hlavným pilierom medzi službami prístupnými v sieti internet je e-mail.
Mnohým ľuďom dnes programy typu „Skype“, „Facebook“ alebo „Tweeter“ nahrádzajú reálnu komunikáciu. Základom aplikácie „IM“ alebo „Instant Messenger“ (ďalej len „IM“), ktorá všetky tieto a mnohé ďalšie programy zastrešuje, je komunikácia medzi zväčša dvoma vybranými užívateľmi.

V súčasnosti využíva služby IM systémov viac ako dvesto miliónov užívateľov na celom svete, z čoho viac ako štvrtina pripadá na zamestnancov podnikov.

IM komunikácia je dnes (v mobilných telefónoch, tabletoch, notebookoch..a iných zariadeniach) kombinovaná s prenosmi súborov, hlasovými komunikáciami, videokonferenciami, aplikáciami, dostupnosťou rozhrania na e-mail, či SMS.
skype žena
Virtuálna komunita je teda problematickým bytím, lebo musí nepretržite tvoriť „seba-definície“ v termínoch jej vlastnej„virtuality“. Inými slovami, virtuálna komunita je experimentom spoločenstva, v ktorom význam komunity nemusí spočívať na fyzickej blízkosti. Je aktivitou, ktorú ľudia podnikajú kedykoľvek a kdekoľvek, pokiaľ k tomu nájdu miesto, kde sa môžu konať interakcie – komunikácie.

Posted in Web