Ukončenie živnosti prenechajte odborníkom.

Dnes je u nás z obchodných spoločností najviac rozšírená spoločnosť s ručením obmedzeným. No ak chce niekto začať podnikať iba na svoje meno, tak to rieši založením živnosti. U nás je živnosť najjednoduchšou formou podnikania, takže je aj veľkým počtom zastúpená medzi dnešnými podnikateľmi. Ide v podstate o činnosť vo vlastnom mene za účelom dosiahnutia zisku. Dnešní živnostníci sú najčastejšie majiteľmi voľných živností, na ktoré nie sú potrebné špeciálne povolenia. No dnes sú živnostníci na Slovensku zaťažení vysokými odvodmi, čím sa značne znevýhodnený voči bežným zamestnancom. Aj z tohto dôvodu každý rok ukončí svoju živnosť veľký počet živnostníkov.

podpis zmluvy

No tých dôvodov na ukončenie živnosti môže byť omnoho viac. Zdravotné problémy, zmena zamestnania, ukončenie ako dôsledok nedostatku práce. Tých dôvodov je určite viac, no v takýchto situáciách je na stole otázka, ako ukončiť živnosť. A presne z tohto dôvodu veľa živnostníkov odkladá ukončenie svojej živnosti, pretože nevedia ako sa to robí. Pre mnohých je to už záťaž, ktorej sa chcú zbaviť, ale nevedia ako. Množstvo papierovačiek a byrokracie je odstrašujúce aj pre tých ktorí vedia čo to všetko obnáša. Preto sa aj bežný živnostník snaží osloviť niekoho, kto mu s ukončením živnosti dokáže pomôcť. Problematické sa javí aj vyplnenie online formulára na zrušenie živnosti, keď pri jeho vyplňovaní sa niektorí bezradne dívajú na obrazovku už v prvých krokoch.

podanie rúk

V takomto prípade je najlepšie osloviť odborníkov, pre ktorých sú podobné záležitosti ako zrušenie živnosti ich každodennou prácou. Takto môžete osloviť pri ukončení živnosti Ezmluva.sk, kde za vás všetko potrebné vybavia a vás to bude stáť iba zanedbateľnú sumu peňazí. Všetky náležitosti tak zariadia skutoční profesionáli, ktorým len doručíte požadované dokumenty a môžete si dať v kľude kávu. A rozmýšľať môžete začať hoci aj nad novým podnikateľským plánom.