Účtovníctvo v nadácii? Ako ho správne viesť?

Účtovníctvo je súčasťou každého podniku, či už zo ziskového alebo neziskového sektoru, jednoducho každá organizačná jednotka musí viesť účtovníctvo. Niektoré organizačné jednotky môžu viesť aj jednoduché účtovníctvo, iné zas musia viesť len podvojné uctovnictvo.

kalkulačka s tužkou

Povinnosť vedenia účtovníctva v nadáciách

Nadácie sú špecifické organizácie, a to platí aj pri účtovníctve. Nadácie musia viesť podvojné účtovníctvo. Nadácie môžu fungovať len v rozsahu schválenej nadačnej listiny, ktorú schvaľuje správna rada nadácie. Na základe tejto nadačnej listiny, a teda aj rozsahu činnosti nadácie, vie účtovníčka účtovať jednotlivé účtovné prípady. Okrem toho, že je to potrebné pre potreby a čistota účtovníctva, sú tieto údaje dôležité a slúžia ako podklad pre výročnú správu. Do účtovníctva musí účtovníčka dostať aj všetok majetok nadácie, či príjem z prenájmu, finančné dary, či finančné výdavky. Takisto účtovníčka vedia prevádzkové náklady osobitne, ale aj mzdové náklady a podobne. Účtovníctvo sa uzatvára vždy na konci roka, kedy účtovníčka zostaví výsledok hospodárenia, predbežne zatvorí všetky účty a podobne. Správna rada nadácie musí schváliť výsledok hospodárenia a súhlasiť s ním, následne po tomto súhlase účtovníčka, účtovníctvo uzatvorí. Pri výbere účtovníčky máte dve možnosti, a to buď zamestnáme účtovníčku, alebo si zaplatíte službu účtovníctvo od spoločnosti, ktoré túto službu ponúkajú. Každá možnosť má nejaké svoje výhody, avšak druhá možnosť, teda možnosť externej účtovníčky má výhod viac, napríklad môžeme spomenúť ušetrené finančné prostriedky, pretože platíte za službu, nie za zamestnanca a teda nemusíte dávať mzdu a platiť všetky náležitostí za zamestnanca. Účtovníčky, ktoré zastrešuje spoločnosť majú pravidelné školenia a pravidelný prístup ku všetkým zmenám, ktoré sa v účtovníctve dejú, a tak z toho dôvodu vedia reagovať na zmeny promptne a tak viesť účtovníctvo podľa hlavných zásad účtovníctva.

kalkulace

Kvalitná účtovníčka, kvalitné účtovníctvo

Ak chcete vo vašej organizácii viesť účtovníctvo, je potrebné aby vám ho zastrešovala kvalitná účtovníčka, pretože iba kvalitná účtovníčka má dostatok skúseností a odborných vedomostí. Kvalitné účtovníctvo je gro pre kvalitnú organizáciu a okrem toho, účtovníctvo sa musí viesť bezchybne, správne a dôrazne. Ak hľadáte kvalitnú spoločnosť, ktorá poskytuje účtovníctvo, určite sa obráťte na internetové stránky spoločnosti https://www.easystart.sk/.