Prečo sa v online marketingu používa SEO?

Konkurencia je dnes skoro všade a takmer v každom odvetví. Aj na mieste, akým je internet a online marketing, kde sa mnohí podnikatelia snažia zviditeľniť práve svoj web, jeho obsah a ponuku. Na internete zohrávajú podstatnú úlohu aj iné faktory, než „len“ vaše ceny či sortiment predávaných služieb a výrobkov.

Vnútorné a vonkajšie faktory, ktoré musia spĺňať kritériá kvalitného užívateľského prostredia a takisto hľadieť na požiadavky internetových vyhľadávačov.

vyhľadávač, seo

A presne s týmito faktormi pracuje seo. Optimalizácia pre vyhľadávače alebo v originálnom znení Search Engine Optimization. Má za úlohu pracovať so všetkými on-page a off-page úkonmi, ktoré konkrétnemu webu vylepšia užívateľské prostredie, obsah, dizajn, optimalizujú rýchlosť načítania,… všetky obsahové a technické náležitosti.

  • Okrem nich sa ale pracuje takisto s vonkajšími faktormi, k čomu sa využíva hlavne linkbuilding, čiže budovanie spätných odkazov či napríklad publikácia tematicky blízkych článkov, čo zviditeľnia váš brand a posilnia vaše postavenie v internetových vyhľadávačoch.

Najdôležitejšou súčasťou je tu však úprava týchto náležitostí do podoby, aby konkrétny web a jeho obsah najlepšie spolupracoval s algoritmami internetových vyhľadávačoch, k akým sa radí napríklad známy Google.

lupa. search engine optimization

Ako vieme, ten poskytuje odpovede vo forme odkazov na konkrétny obsah, na základe hľadaných kľúčových slov či slovných spojení. Zadáte sem požadovaný výraz, na základe ktorého si myslíte, že vám vyhľadávač nájde najrelevantnejšie výsledky k vašim záujmom. Ako to ale funguje a prečo sú organické výsledky zoradené v nejakom poradí?

„Googleboti“ majú svoje algoritmy, podľa ktorých dokážu zoradiť organické výsledky v poradí, aby bol najrelevantnejší a najkvalitnejší obsah viditeľný na predných pozíciách. Aby ich mal užívateľ ihneď na dosah.

  • Aby sa skutočne kvalitné a s hľadanými výrazmi relevantné výsledky nenachádzali kdesi vzadu.

Cieľom optimalizácie Search Enigne Optimization je v stručnosti to, aby sa na tieto popredné pozície dostal práve váš web a jeho obsah, čím sa stane veľmi dobre viditeľný pre potenciálnych záujemcov.