Pokládka zámkovej dlažby a charakteristika celého procesu

Podstatnou súčasťou pokládky zámkovej dlažby a jej celkovej životnosti je podkladová vrstva a jej správna príprava. Pri stavbe či rekonštrukcii rodinného domu je dôležité z hľadiska následného neporušenia riešiť pokládku zámkovej dlažby až po dokončení všetkých činností, ktoré sú realizované na tomto dome. Ak by totižto bola pokládka zámkovej dlažby riešená skôr ako napríklad fasáda alebo strecha, tak pri týchto úkonoch hrozí vyššie riziko jej znehodnotenia a vaša práca by tak mohla vyjsť navnivoč.

zámková dlažba

Ako by mala vyzerať správna pokládka zámkovej dlažby

Pokládka zámkovej dlažby je bez debaty takým procesom v našich záhradách, ktorý si vyžaduje dodržanie základného postupu a niekoľkých dôležitých zásad, ktoré sa vyskytujú v každej fáze pokládky. Pokládku zámkovej dlažby je možné riešiť manuálne, no pokiaľ by sa jednalo o väčšiu plochu alebo atypický priestor, je možné riešiť pokládku aj mechanickým spôsobom. Mechanický spôsob samozrejme vyžaduje rovinatosť tohto priestoru a umožňuje zákazníkovi i firme uložiť až 800 m² v rámci toho istého dňa. Takýto objem dlažby môže predstavovať váhu až 45 ton a jej kladenie ručným spôsobom by preto mohlo znamenať časovú náročnosť počítanú na niekoľko dní. Výber konkrétneho typu a farebného prevedenia dlažby by mal spĺňať určité nároky a na prvý pohľad vytvárať harmonický celok. Medzi takéto nároky môžeme zaradiť jej zladenie s architektúrou budovy, byť v súlade s okolím a ostatnými prvkami záhrady.

Spôsobov pokládky zámkovej dlažby je hneď niekoľko. Ako prvý uvedieme pravidelnú pokládku, ktorá je na pohľad charakteristická riadkovou väzbou. Naproti tomu existuje nepravidelná pokládka, nazývaná tiež divokou, pri ktorej sú jednotlivé dlaždice oproti pravidelnému variantu viac rozhádzané. Tretím spôsobom je nesymetrická pokládka zámkovej dlažby a tá nepoužíva štandardné tvary dlaždíc o pravidelných tvaroch, alebo na oko skôr pripomínajú rozmerovo nepravidelné pláty kameňa alebo iného prírodného materiálu.

pokládka dlažby

V praxi platí jedno zo zásadných pravidiel, ktoré hovorí o kvalite celkovej pokládky a tá môže byť len taká dobrá ako je dobré podložie dlažby. Ak zlyhá podložie ako základná vrstva celej dlažby, automaticky sa to musí prejaviť aj na povrchu a tieto komplikácie sa ukážu prepadávaním dlažby či otváraním škár medzi jednotlivými dlaždicami.

Kvalitnú pokládku zámkovej dlažby vám zabezpečí http://exterierstav.sk/.