Na jedného je to moc starostí

Pri tejto téme sa nám bude ľahšie opisovať o čo ide, pokiaľ si na začiatku rozdelíme tieto dve slová a to: Out a sourcing.
Out– vonku, vonkajší
Source, sourcing- zdroje, zdrojovanie
Takže v slovenčine to môžeme nazvať ako vonkajšie zdroje. Toto slovné spojenie má svoje využitie v podnikateľských činnostiach. Teda dokonca ho môžeme používať a nazvať priamo za používanú, novú službu v tejto oblasti a to:
Outsourcing ako nástroj nových služby v podnikaní.
společný byznys
Takáto služba či činnosť vznikla už v osemdesiatich rokoch, no populárnou v oblasti podnikania sa stáva až neskôr, preto sa dá nazvať akýmsi nováčikom, čo sa týka jeho využitia v podnikateľskej praxi. Priblížim vám ale bližšie a konkrétnejšie, no zároveň jednoducho, ľudsky a pochopiteľne priblížiť, čím je táto činnosť charakteristická.
• Pokiaľ mám firmu a financujem a vybavujem rôzne veci, aby firma fungovala tak ako mala, ľahko sa môže stať, že týchto úkonov bude na mňa, ako jedného majiteľa priveľa. Preto ponúknem starostlivosť o činnosti vecí, ktoré už nestíham riešiť inej spoločnosti. V podstate im ponúknem prácu a spoluúčasť na budovaní mojej firmy, no je samozrejmé a bez diskusie, že ich za to i pekne finančne odmením. Teda uzavriem s druhou spoločnosťou určitú zmluvu, kedy ona prevezme zodpovednosť za určité aktivity v mojej firme, pričom ja sa zasa zaviažem, že ich za to budem pravidelne finančne odmeňovať.
mrakodrapy ve městě
Takže už zrejme chápeme skôr, prečo sa táto forma spolupráce dostáva čoraz viac do popredia. Ja budem mať podstatne uľahčenú prácu a moja firma bude zarábať a vynášať zisk takisto, pretože s práce nepoľavím, bude ju za mňa vykonávať druhá spoločnosť. Teda ja touto forme budem prospešný, budem mať zisk a z toho zisky zaplatím spoločnosť, ktorá mi pomáha. Ak to takto v praxi funguje, potom sú teda spokojné obidve strany a preto sa táto metóda v podnikaní čoraz viac ujíma.