Na jedného je to moc starostí

.

Pri tejto téme sa nám bude ľahšie opisovať o čo ide, pokiaľ si na začiatku rozdelíme tieto dve slová a to: Out a sourcing.

•        Out– vonku, vonkajší

•        Source, sourcing- zdroje, zdrojovanie

Takže v slovenčine to môžeme nazvať ako vonkajšie zdroje. Toto slovné spojenie má svoje využitie v podnikateľských činnostiach. Teda dokonca ho môžeme používať a nazvať priamo za používanú, novú službu v tejto oblasti a to:

•         Outsourcing ako nástroj nových služby v podnikaní.
společný byznys

Takáto služba či činnosť vznikla už v osemdesiatich rokoch, no populárnou v oblasti podnikania sa stáva až neskôr, preto sa dá nazvať akýmsi nováčikom, čo sa týka jeho využitia v podnikateľskej praxi. Priblížim vám ale bližšie a konkrétnejšie, no zároveň jednoducho, ľudsky a pochopiteľne priblížiť, čím je táto činnosť charakteristická.

•        Pokiaľ mám firmu a financujem a vybavujem rôzne veci, aby firma fungovala tak ako mala, ľahko sa môže stať, že týchto úkonov bude na mňa, ako jedného majiteľa priveľa. Preto ponúknem starostlivosť o činnosti vecí, ktoré už nestíham riešiť inej spoločnosti. V podstate im ponúknem prácu a spoluúčasť na budovaní mojej firmy, no je samozrejmé a bez diskusie, že ich za to i pekne finančne odmením. Teda uzavriem s druhou spoločnosťou určitú zmluvu, kedy ona prevezme zodpovednosť za určité aktivity v mojej firme, pričom ja sa zasa zaviažem, že ich za to budem pravidelne finančne odmeňovať .
mrakodrapy ve městě

Takže už zrejme chápeme skôr, prečo sa táto forma spolupráce dostáva čoraz viac do popredia. Ja budem mať podstatne uľahčenú prácu a moja firma bude zarábať a vynášať zisk takisto, pretože s práce nepoľavím, bude ju za mňa vykonávať druhá spoločnosť. Teda ja touto forme budem prospešný, budem mať zisk a z toho zisky zaplatím spoločnosť, ktorá mi pomáha. Ak to takto v praxi funguje, potom sú teda spokojné obidve strany a preto sa táto metóda v podnikaní čoraz viac ujíma.

Na jedného je to moc starostí
4 (80%)1
.