Kúpiť firmu pre rýchly štart podnikania

Spoločnosť s ručením obmedzeným je na Slovensku najobľúbenejšou podnikateľskou formou. O tento druh podnikania majú záujem začínajúci podnikatelia, ale aj tí starší, ktorí ju potrebujú k svojim ďalším zamýšľaným aktivitám. K populárnym sa eseročky radia takisto z dôvodu, že spolocnosti na predaj predstavujú rýchlu a jednoduchú možnosť, ako sa k nim záujemca môže dostať v krátkom časovom úseku. Po prevode obchodného podielu ňou môžu disponovať prakticky okamžite a pustiť sa tak s nimi do rôznych lákavých obchodných príležitostí, ktoré môžu byť časovo obmedzené.

Podnikateľ, výpočty

  • A v takom prípade by sa podnikateľovi zakladanie vlastnej firmy nemuselo oplatiť v takej miere, ako keby zareagoval rýchlejšie s kúpenou spoločnosťou, v ktorej bude konateľom a teda bude mať možnosť rozhodovať o jej obchodných činnostiach.

Teda do pomyselných činností a príležitostí sa môže pustiť za podstatne kratšiu dobu, než keby sa zdržoval ťažkopádnym procesom zakladania svojej novej firmy.

Pri rozhodovaní o tom, či eseročku založiť alebo kúpiť, sa samozrejme porovnáva aj faktor, akým je výsledná cena, teda konkrétnejšie že či je lacnejšia prvá alebo druhá možnosť. A zatiaľ čo ku kúpe sa ako pozitívum radí časová úspora, založenie vlastnej firmy je zas údajne menšia finančná záťaž.

  • Aj z hľadiska financií sa však hodí poukázať na fakt, že takto predávané spoločnosti s ručením obmedzeným majú splatené základné imanie v minimálnej výške 5 000 eur.

Podnikateľ, balík peňazí

Okrem toho sú zapísané v Obchodnom registri a niektoré z nich sú registrované tiež ako platcovia DPH. Čo je v mnohých prípadoch veľká výhoda a automatické odbavenie starostí. A zároveň dôvod spomenutej časovej úspory.

Na trhu sa potom stretávame so spoločnosťami s históriou, na druhej strane s čerstvo založenými ready made s.r.o. Pri kúpe je veľkou výhodou firmu riadne preveriť, či nemá záväzky a ideálne ju kupovať od renomovaného predajcu.