Kam investujú svoje peniaze najbohatší ľudia sveta?

Existuje veľa miest na investovanie vašich peňazí, akciových trhov, dlhopisov, nehnuteľností a podobne. Správa UBS a Campden Wealth o rodinných kanceláriách má niekoľko dôležitých poznatkov o tom, kde a ako svetoví boháči investujú svoje peniaze. Rodinné kancelárie sú zvyčajne súkromné ​​kancelárie, ktoré spravujú peniaze ľudí so značným bohatstvom.

hotovost

Správa bola založená na prieskumoch 311 rodinných kancelárií na celom svete, pričom v priemere hospodárili s hodnotou 1,1 miliardy dolárov. Okolo 40% rodinných kancelárií, ktoré boli predmetom prieskumu, sa nachádzalo v Európe, jedna tretina v Severnej Amerike a zvyšok v ázijsko-tichomorskom regióne a iných častiach sveta.

Pre bohatých ľudí na celom svete sú lákavé akcie – tam priradia až 28% svojho priemerného portfólia, po ktorých nasledujú súkromné ​​akcie s podielom 22%, nehnuteľnosti (17%) a napokon dlhopisy (16%).Tu je bližší rozpis toho, ako a kde investujú svoje peniaze:

zisk

  • Akcie: rodinné kancelárie prideľujú 28% svojho priemerného portfólia akciovým trhom, čo je o 4,3 percentuálneho bodu viac ako pred rokom. Kancelárie investovali 22% svojho akciového portfólia na vyspelých trhoch a 6% na rozvíjajúcich sa trhoch.
  • Private Equity: Súkromný kapitál zostáva pevnosťou v portfóliách rodinných firiem – 22%-ný podiel na priemernom portfóliu predstavuje nárast o 3,8 percentuálneho bodu oproti roku 2017. Portfóliá zaznamenali v súkromnom investičnom priestore priemernú návratnosť 18%, pričom pred rokom bola návratnosť 13%.                                            
  • Nehnuteľnosti:  Predstavujú tretiu najväčšiu triedu aktív, ktorá predstavovala 17% priemernej alokácie. Najviac do nehnuteľností investovali kancelárie v Európe, a to 23%, za nimi nasledovala Ázia-Tichomorie (18%) a Severná Amerika (13%).
  • Hedžové fondy:  Pridelené prostriedky na hedžové fondy klesli už tretí rok za sebou , vzhľadom na obavy slabého výkonu a relatívne vysokých poplatkov. Hedžové fondy tvorili len 5,7% priemerného portfólia rodinných kancelárií, čo je pokles o 3,2 percentuálneho bodu oproti roku 2017.
  • Dlhopisy:  Priemerná rodinná kancelária venovala 16% svojho portfólia dlhopisom.