Informatika a jej využite v nemocnici


Pod pojmom informatika a I.T. chápeme programovacie služby. Tie sa už dokonca  začínajú využívať i v zdravotníctve, čo je veľmi podstatné. Tieto služby môžu uľahčiť prácu i v takomto citivo a mierov zodpovednosti zložitom pracovnom, či rehabilitačnom prostredí. Môžu teda uľahčiť prácu samotným zamestnancom, hlavným lekárom, chirurgom a spríjemniť pobyt pacientom i pomocou elektronickej zábavy. No zábava je v tomto smere druhoradá, mám na mysli skôr pomoc v oblasti výskumu a náprave zdravia pacientov.

novinky

Služby I. T. dnes využijeme v ambulancii, laboratóriu a nakoniec značnou mierou pomôže i k archivácii, dokumentácii, poradenstve a iných podobných záležitostiach. Byrokracia bola, je a bude v zdravotníctve podstatná, takisto ako nový, špecifický softvér. V tomto prípade elektronickú byrokraciu uznávam, pretože je povedal by som, v mnohých prípadoch, životne dôležité, aby mal lekár naše záznamy stále po ruke a k dispozícii. Pomocou softvéru je práca s našimi zdravotnými výsledkami o poznanie jednoduchšia a hlavne prehľadnejšia, pričom sa dá pomocou tohto softvéru dospieť i k správnemiu riešeniu, čo môže mať pozitívny dopad na náš prítomný i budúci zdravotný stav.

zdravotnictví

Hovorí sa i o realizácii projektu, ktorý bude ovplyvnený našou každodennou manipuláciou s mobilnými zariadeniami. Dnes označujeme za pokrok smartfóny, inteligentné hodinky náramky na meranie zdravotného stavu vykonávaného pri pohybe v podobe fitness.

lego

No v blízkej budúcnosti nás čaká niečo viac.

A myslím si, bude diskutabilné, či sa bude jednať o pozitívny dopad, či naopak. Pôjde o pirulky, ktoré prehltneme klasickým spôsobom, no budú vybavené čipmi a senzormi, ktoré budú kontrolovať ich funkciu na náš organizmus. Pricháza to, čoho sme sa už dlhšiu dobu obávali. Očipovanie. Môžme sa na to pozrieť z pozitívneho i negatívneho uhľa, no faktom zostáva, že budeme mať v tele senzori, s čím určite nebude súhlasiť každý. No budeme mať na výber?