Financovanie a obchodné riziká


V ekonomike, na trhu, pri financovaní vznikajú aj mnohé riziká, kvôli ktorým potom systém neslúži tak, ako by mal. Pri financovaní s nimi však každopádne musíme rátať a vyvarovať sa ich.
balíčky bankovek
•        Riziká vznikajú na strane predávajúceho aj kupujúceho. Predávajúcemu musí ísť hlavne o to, aby dostal včas a riadne zaplatené. Kupujúcemu ide o to, aby výrobky boli vo viditeľnej kvalite, veľkom množstve a taktiež, aby ich dostal v dohodnutom termíne.
•        Aké veľké riziká sú, záleží od následujúcich faktorov:
I.        Charakter obchodného partnera
II.      Ekonomická situácia jeho krajiny
III.    O aký druh tovaru a služieb sa jedná

Situácia pre predávajúceho sa môže zmeniť, ak kupujúci zruší objednávky. Môže ich zrušiť z dôvodu neochoty za tovar zaplatiť.
Kupujúci zároveň čelí riziku, že nedostane potrebný tovar, alebo služby z dôvodu, že predávajúci z technických príčin prestane tovar a služby poskytovať.
Tieto riziká sa však dajú pokryť pomocu platebných, zabezpečovacích a finančných nástrojov.
Pokiaľ v krajine jedného, alebo druhého nastane hospodárska kríza kvôli neschopnosti politiky, občianskych nepokojov alebo vojnové stavu, obchodný vzťah sa  pravdepodobne preruší. V takomto prípade nastáva obmedzovanie obchodných vzťahov. Problém môže nastať aj v cenovej mene daného štátu a jej pohybu.
Obchodník, aby zabránil problému by si preto mal zistiť následujúce informácie:
I.        Ekonomická a politická stabilita partnerovej krajiny
II.      Dostupnosť tovaru v krajine
III.    Dovozové obmedzenia
šipka nad grafem

Treba rátať aj s rizikom, že pri prevoze tovaru sa tovar môže cestou zničiť. Tento problém zasiahne obe zúčastnené strany.
Základom bezpečného obchodovania bez rizík sa teda stáva spoľahlivosť, dobrá obchodná morálka a platobná schopnosť. Ak začíname s novým obchodným partnerom, mali by sme si overiť pomocou internetu, alebo odporúčaní všetky klady i zápory vecí, ktoré som vyššie spomínal.