Cestovanie vlakom zadarmo je dostupným benefitom pre viaceré kategórie cestujúcich

Vďaka cestovaniu vlakom zadarmo popularita tohto spôsobu prepravy určite stúpa a benefit môžu naplno využívať rôzni cestujúci. Medzi najčastejšie skupiny patria mladí ľudia a dôchodcovia. Prostredníctvom cestovania vlakom zadarmo teda majú možnosť dochádzať do školy bez ohľadu na to, či študujú na základnej, strednej alebo vysokej škole a táto zľava značne odľahčuje rodinný rozpočet. Cestovanie vlakom zadarmo je teda dostupné aj pre rôzne kategórie dôchodcov a vo väčšine prípadov ho využívajú pri dochádzaní za rodinou alebo počas výletov po Slovensku. Vďaka cestovaniu vlakom zadarmo teda podporujú domáci cestovný ruch a vedia si tak veľmi dobre vyplniť voľný čas.

koleje

Turistické atrakcie i reštaurácie sa teda následne tešia aj z návštevnosti tejto skupiny cestujúcich a časť peňazí sa tak následne vrátia do štátneho rozpočtu. Benefit je teda výhodný pre viaceré zainteresované strany a vďaka cestovaniu vlakom zadarmo sa študentom a dôchodcom otvárajú nové možnosti, na ktoré ešte pred niekoľkými rokmi nemali nárok.

Aj cestovanie vlakom zadarmo však má určité pravidlá

Najmladšou vekovou kategóriou, ktorá môže využívať benefity cestovania vlakom zadarmo sú deti do 6 rokov a tie môžu cestovať v 2. triede bez akéhokoľvek preukazu alebo registrácie. Ak by teda dieťa, resp. jeho sprevádzajúca osoba, chceli cestovať prostredníctvom vlaku InterCity, tak tu je potrebné uhradiť poplatok za miestenku. Druhou vekovou kategóriou využívajúcou cestovanie vlakom zadarmo sú deti a študenti v rozpätí 6 až 16 rokov a benefit je opäť preferovaný pri rodinných výletoch po Slovensku alebo prímestskom dochádzaní do školy. Ďalšou skupinou sú študenti do 26 rokov a tu je podmienkou, aby študovali dennou formou, najviac však do ukončenia 2. stupňa vysokoškolského štúdia. Bezplatnú formu https://slovnik.seznam.cz/en-cz/%3Fq%3Dpro%2520formu prepravy prostredníctvom železníc môžu využiť občania SR a tiež zahraniční študenti bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú trvalý pobyt na území EÚ.
železnice

Poslednou skupinou využívajúcou cestovanie vlakom zadarmo sú teda dôchodcovia. Prvou podskupinou sú poberatelia dôchodku mladší ako 62 rokov a tí teda musia dokladovať poberanie starobného, predčasného starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého, výsluhového dôchodku a ďalších typov dôchodku. Druhou podskupinou sú teda seniori a tu hovoríme o cestujúcich starších ako 62 rokov. Obe skupiny dôchodcov musia byť registrovaní a mať vystavený preukaz na bezplatnú prepravu. Viac sa dozviete na webovej stránke https://silverdium.sk/.