Americký súd podporuje daň z predaja na webe


Najvyšší súd uviedol, že pravidlo fyzickej prítomnosti je nesprávne. Očakáva sa, že rozhodnutie pomôže štátom zbierať každý rok viac miliárd príjmov.
Rozhodnutie je výsledkom sporu medzi tromi online predajcami a štátom Južná Dakota, ktorý v roku 2016 prijal zákon, vyžadujúci od firiem, ktoré robia určitú časť podnikania v štáte, aby vyberali daň z predaja od zákazníkov.
Najvyšší súd zamietol napadnutie tohto zákona a zrušil rozhodnutie Najvyššieho súdu z roku 1992, ktorým sa stanovila požiadavka fyzickej prítomnosti. Spravodlivosť Anthony Kennedy napísal, že pravidlo „každý rok … sa stáva ďalej od ekonomickej reality a vedie k výrazným stratám príjmov pre štáty“.

online obchod

Dodal, že požiadavka na fyzickú prítomnosť predstavovala „súdne vytvorené daňové útočisko“, ktoré dávajú online firmám výhodu oproti konkurentom z tehál.
Väčšina amerických štátov zhromažďuje niektoré dane z predaja pri maloobchodných nákupoch, zvyčajne účtujú zákazníkom od 4% do 8% za každú transakciu.

Obchody a maloobchodné reťazce už roky tvrdia, že existujúce pravidlá o daniach z predaja povzbudzujú zákazníkov, aby nakupovali on-line, kde sa môžu vyhnúť zaplateniu dane.
Národná maloobchodná federácia, obchodné združenie, podčiarkla štvrtkové rozhodnutie a povedala, že to pomôže vytvoriť „spravodlivé a rovnaké podmienky pre všetkých maloobchodníkov, ktorí budú súťažiť podľa rovnakých pravidiel o dani z predaja, či predávajú tovar on-line, in-store alebo oboje“.
NetChoice, obchodné združenie pre firmy elektronického obchodu, však varovalo, že malé podniky budú mať problémy s dodržiavaním rôznych daňových požiadaviek v každom štáte.

nákupy

Skupina opísala rozhodnutie ako „úder tela“ pre zákazníkov a malé podniky online.
„Spotrebitelia budú rýchlo pociťovať negatívne dôsledky, keď tieto podniky vysušia alebo sú nútené do náručia internetových gigantov,“ povedal Chris Cox, externý poradca spoločnosti NetChoice.
Podiely na trhu online Etsy klesli o viac ako 2% po rozhodnutí. Podiely spoločnosti Wayfair, online spoločnosti nábytku, ktorá je jednou z podnikov zapojených do súdneho procesu, klesli o viac ako 1%.
Akcie spoločnosti Amazon sa znížili o menej ako 1%. Firma už zhromažďuje daň z predaja priamo tovarov, ktoré predáva, ale nie vždy to platí pre výrobky predávané nezávislými obchodníkmi používajúcimi svoju platformu.

Posted in Web