Ako súvisí vek dieťaťa s výchovou ?


Svojim deťom by sme dali všetko na svete. Je dôležité venovať im pozornosť a starať sa o to, aby jedného dňa, keď vyrastú boli šľachetnými a skromnými ľuďmi. Kedy sa zamerať na výchovu, učenie, ísť príkladom, a kedy už je neskoro dieťa vychovávať ? Ak sa vaše dieťa správa neprimerane svojmu veku alebo často vyvádza, možno ste premrhali časť života, ktorá bola veľmi podstatná. V ktorých obdobiach vývoja vášho dieťaťa máte možnosť vychovávať ?

dítě

1.       Obdobie do troch rokov
V tomto období má rodič najväčšiu možnosť dieťa vychovávať. Vysvetliť mu čo nesmie, čo je dobré, čo sa patrí a kam môže, či nemôže chodiť. Dávajte si pozor na to, čo svojmu dieťaťu vsugerujete v tomto vekovom období. Dieťa si to môže zapamätať na celý život a aj vtip, ktorý ste si z dieťaťa urobili, môže dieťa v neskoršom časovom období života pokladať za fakt. Je to obdobie, kedy máte nad dieťaťom absolútnu moc. Môžete ho učiť, čo je správne, vysvetľovať mu rôzne veci, ktoré ho zaujímajú. Deti sú v tomto období veľmi zvedavé a objavujú svet.

2.       Obdobie od troch do desiatich rokov
V tomto období by ste mali ísť svojmu dieťaťu príkladom. Ísť príkladom svojmu synovi, ako sa má jedného dňa správať k svojej žene. Vo vašej rodine je dieťa v tomto období veľkým darom, pretože ak ho chcete dobre vychovať, vy sami musíte byť dobrým človekom. Dieťa zaberá veľa času, ale nakoniec to vždy stojí za to. Každopádne tak, ako uspejete v týchto dvoch bodoch sa ukáže, akého človeka ste vychovali až príde čas puberty.

novorozenec

3.       Obdobie puberty
V tomto období sa dieťa začína vychovávať samo. V tomto období vás bude poslúchať najmenej a začne si robiť to, čo sa mu zapáči. Začne skúšať a robiť veci, ktoré ho lákajú. Podľa toho, ako ste uspeli v predchádzajúcich dvoch obdobiach jeho života sa ukáže, aké veci to budú.
Dieťa je darom, ktorý dokáže rodinu držať pokope. Snažme sa venovať svojim deťom a nájsť si na nich čas, aby sme si raz mohli povedať, že sme do nich vložili samých seba, a že to stálo za to.