Schéma sociálneho vnímania pre plánovanie správania autonómnych áut

Výskumní pracovníci na Kalifornskej univerzite v Berkeley nedávno navrhli systém sociálneho vnímania pre plánovanie správania autonómnych automobilov, ktorý by mohol pomôcť rozvíjať AV, ktoré sú lepšie vybavené na riešenie neistoty v okolitom prostredí.

noční dálnice
 
"Môj výskum sa zameral na to, ako navrhnúť správanie pri riadení autonómnych áut, ako je človek," povedal pre TechXplore jeden z výskumníkov, ktorý uskutočnil štúdiu. „Naším cieľom je vybudovať AV, ktoré nielenže chápu ľudské správanie , ale tiež fungujú podobným spôsobom vo viacerých aspektoch, vrátane vnímania , uvažovania a konania.“
 
Sun a jej kolegovia zistili, že vodiči majú tendenciu zaobchádzať s inými vozidlami ako s dynamickými prekážkami a často vyvodzujú ďalšie informácie z ich správania na cestách. Tieto informácie sú všeobecne okludované informácie o prostredí alebo fyzicky nezistiteľné sociálne informácie.
 
"Bolo by veľmi dôležité a prospešné pre AV, aby sa správali rovnakým spôsobom, pretože by to urobilo inteligentnejšie, ľudskejšie a nakoniec bezpečnejšie," povedal Sun. "V tejto práci necháme AVs zaobchádzať so všetkými ostatnými účastníkmi cestnej premávky ako s dynamickými a distribuovanými senzormi ."
 
Schéma sociálneho vnímania navrhovaná spoločnosťou Sun a jej kolegami v podstate zaobchádza so všetkými vozidlami a prekážkami na cestách ako senzory distribuované v senzorovej sieti. To umožňuje AV pozorovať individuálne správanie a skupinové správanie, pomocou svojich pozorovaní jednotne aktualizovať rôzne typy neistôt v rámci „priestoru viery“. Táto schéma sa zameriava najmä na neistoty fyzického stavu (napr. Spôsobené oklúziami alebo obmedzeným rozsahom senzorov) a sociálnymi behaviorálnymi neistotami (napr. Lokálnymi preferenciami riadenia).

sportovní auto
 
Schéma potom integruje aktualizované názory sociálneho vnímania s pravdepodobnostným plánovacím rámcom založeným na modeli prediktívneho riadenia (MPC), ktorého nákladová funkcia sa zisťuje prostredníctvom inverzného posilňovacieho učenia (IRL). Táto kombinácia medzi modulom pravdepodobnostného plánovania a sociálne zlepšeným vnímaním umožňuje vozidlám vytvárať defenzívne správanie, ktoré je spoločensky kompatibilné, a teda nie príliš prísne.